Apmokėjimo tvarka

1. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai. 
1.1. Prekių kainos E-DUONA.LT parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis E-DUONA.LT parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Mažiems užsakymams, gali būti taikomas papildomas mokestis.
1.2. Sveriamų prekių kaina suformuotame užsakyme apskaičiuojama preliminariai, pagal Pirkėjo nurodytą prekės kiekį (svorį). E-DUONA.LT portalo valdytojas dės pastangas, kad tikrasis sukomplektuotos prekės svoris maksimaliai atitiktų Pirkėjo užsakytąjį, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Bet kuriuo atveju E-DUONA.LT portalo valdytojas užtikrina, kad jei tikrasis prekės svoris bus didesnis nei Pirkėjo užsakytasis, Pirkėjui dėl to nereikės papildomai primokėti.

1.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
1.3.1. Apmokėjimas bankiniu pavedimu. Tačiau pinigų užskaita gali trukti keletą dienų.
1.3.2. Apmokėjimas Paysera sistemos pagalba:
Elektronine bankininkyste (Swedbank, SEB, DNB, Nordea, Danske, Citadele, Medicinos bankas ir Šiaulių bankas):
pasirinkite mokėjimą „Mokėti per elektroninę bankininkystę“ ir pasirinkite banką mokėjimui „Citadele“, „Danske“, „DNB“, „Medicinos bankas“, „Nordea“, „SEB“, „Swedbank“ ar „Šiaulių bankas“;
suveskite duomenis mokėjimo autentifikavimui ir patvirtinkite.
Šis apmokėjimo už prekes būdas yra patogus, nes mokėjimas vykta neišeinant iš el.parduotuvės. Dėka naujos Lietuvos banko patvirtintos technologijos “Mokėjimo inicijavimas”
tai yra vienas saugiausių būdų, nes paremtas Jūsų elektroninės bankininkystės prisijungimu. Informacija, kuri naudojama jungiantis prie el. bankininkystės (kliento atpažinimo kodas, slaptažodis) yra šifruojama ir nėra saugoma. Jungiantis prie banko naudojamas saugus Paysera ryšys, kuris nėra prieinamas jokiems tretiesiems asmenims.

1.3.3. Apmokėjimas grynais pinigais pristačius prekę (Tik tam tikruose regionuose).
1.3.4. 
Mokėjimas kreditine arba debetine kortele (Cardinity). Pavedimas atliekamas suvedant savo kreditinės kortelės duomenis ir suma nuskaitoma nedelsiant.
1.3.5. Mokėkite per bet kurį banką pavedimu ar grynais, mokėjimo detalėse nurodant užsakymo numerį.

1.4. E-DUONA.LT portalo valdytojas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 4 (keturias) valandas nuo užsakymo pateikimo momento.
1.5. Sąskaitą-faktūrą E-DUONA.LT portalo valdytojas išrašo ir Pirkėjui pateikia Pirkėjo Registracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu po prekių pristatymo arba įdedama su siunčiamomis prekėmis.

2.1. Visų E-DUONA.LT parduotuvėje internete parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
2.2. E-DUONA.LT portalo valdytojas neatsako už tai, kad E-DUONA.LT parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
2.3. Tam tikroms prekių rūšims suteikiama tam tikrą laiką galiojanti prekės gamintojo arba Pardavėjo daiktų kokybės garantija, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ir su prekėmis pateikiamose garantinėse kortelėse (talonuose).
2.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
2.5. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, E-DUONA.LT portalo valdytojas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

 3. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas 

3.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti E-DUONA.LT parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai E-DUONA.LT portalo valdytojui raštu ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos. Laisvos formos pranešimą apie sutarties atsisakymą Pirkėjas privalo pateikti E-DUONA.LT portalo valdytojui el. Paštu adresu info@namineduonele.lt
3.2. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 1 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžinti prekę (jeigu ji buvo pristatyta).
3.3. Numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t.y. fizinis asmuo, kuris pareiškia savo valią pirkti, perka ir naudoja prekę ar paslaugą asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija tenkinti.
3.4. Pirkėjas (vartotojas) negali pasinaudoti numatyta teise atsisakyti sutarties, kai sutartis sudaryta dėl:
3.4.1. maisto produktų;
3.4.2. kitų kasdieniam vartojimui skirtų prekių pirkimo-pardavimo;
3.4.3. garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterių programų tiekimo ir Pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas;
3.4.4. laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių;
3.4.5. dalyvavimo žaidimuose ar loterijose.
3.5. Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Kokybiškos prekės, išvardintos „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių“ 18 punkte, nekeičiamos ir negrąžinamos.
3.6. Prekės keičiamos ar grąžinamos E-DUONA.LT portalo valdytojui – iš anksto suderinus prekių atsiėmimo laiką ir adresą. Tarpininko atstovas (kurjeris) atvyksta atsiimti prekių. Visos su tuo susijusios išlaidos tenka E-DUONA.LT portalo valdytojui. Dėl prekių grąžinimo kreipti el. paštu: info@namineduonele.lt arba tel.: 8 602 29882. Pirkėjui pageidaujant grąžinti prekes jų pristatymo metu, prekės grąžinamos jas pristačiusiam Tarpininko atstovui (kurjeriui).
3.7. Grąžinant ar keičiant E-DUONA.LT parduotuvėje įsigytas prekes, E-DUONA.LT portalo valdytojas turi teisę reikalauti užpildyti Tarpininko pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą.
3.8. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, E-DUONA.LT portalo valdytojas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.
3.9. Už grąžintas prekes sumokėti pinigai išmokami į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas užsakymo apmokėjimas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekės grąžinimo dienos.
3.10. Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, prekių pristatymo mokestis Pirkėjui negrąžinamas ir nekompensuojamas.
4. Apsikeitimas informacija
4.1. E-DUONA.LT portalo valdytojas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.
4.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia E-DUONA.LT parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir adresais.
4. Baigiamosios nuostatos
4.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
4.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
4.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius LR įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
4.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.